MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK2-0009

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I234 原 享成
MIRS0004

2001.8.24


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
  例)006-E
日付
コード
 作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010  作業方針の決定とミーティング 1.5 0  
2001.4.20 003 基本設計書修正 1.5 0  
2001.4.24 003 基本設計書修正 1.5 0  
2001.4.27 002 開発設計書U作成、提出 1.5 0  
2001.5.1 004-E エレキ詳細設計書検討 1.5 0  
2001.5.2 004-E エレキ詳細設計書作成説明、検討 1.5 0  
2001.5.8 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 0  
2001.5.11 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 0  
2001.5.18 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 0  
2001.5.22 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 0  
2001.5.25 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 0  
2001.5.28 004-E エレキ詳細設計書作成 0 3.0  
2001.5.29 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 1.5  
2001.5.30 004-E エレキ詳細設計書作成 0 2.0  
2001.5.31 004-E エレキ詳細設計書作成 0 3.0  
2001.6.1 004-E エレキ詳細設計書作成 1.5 4.5  
2001.6.4 004-E エレキ詳細設計書作成 0 3.0  
2001.6.5 004-E エレキ詳細設計書見直し、改正 1.5 0  
2001.6.15 004-E エレキ詳細設計書修正指導 1.5 0  
2001.6.19 004-E エレキ詳細設計書修正 1.5 0  
2001.6.22 004-E エレキ詳細設計書修正 1.5 0  
2001.6.23 004-E エレキ詳細設計書修正 0 5.0  
2001.6.26 005-E エレキ製造仕様書作成 1.5 0  
2001.6.29 005-E エレキ製造仕様書作成 1.5 0 
2001.7.3 005-E エレキ製造仕様書作成 1.5 1.0 
2001.7.8 004-E エレキ詳細設計書修正 0 3.0 
2001.7.9 005-E エレキ製造仕様書作成 0 3.0 
2001.7.10 004-E
004-E
エレキ詳細設計書修正,
エレキ製造仕様書作成
1.5 2.5 
2001.7.11 005-E エレキ製造仕様書修正 0 3.0 
2001.7.12 004-E エレキ詳細設計書修正 0 3.0 
2001.7.24 005-E エレキ製造仕様書修正 0 3.0 
2001.8.20 004-E,
011
エレキ詳細設計書修正,
工作室整備
3.5 3.5 
2001.8.21 004-E エレキ詳細設計書修正 5.0 0 
2001.8.23 004-E,
005-E
エレキ詳細設計書修正
DB、超音波、PD基板作成
13.0 1.5 
2001.8.24 004-E,
005-E
エレキ部品表修正
DB基板検討,修正
7.0 1.0 
2001.8.27 005-E DB基板作成 0 6.0 
2001.8.29 005-E 超音波センサ作成 0 5.0 
2001.8.31 004-E 詳細設計書修正、部品表追加 0 3.0 
2001.9.4  −学校早退− 0 0 
2001.9.7 005-E 超音波センサ動作試験 1.5 0 
2001.9.11  −暴風警報のため休講− 0 0 
2001.9.14 005-E DB基板作成 1.5 0 
2001.9.18 006-E 超音波センサ動作試験 1.5 0 
2001.10.3 006-E DB基板試験、修正 1.5  
2001.10.5 006-E DB基板試験、修正 3.5  
2001.10.6 006-E DB基板試験、修正  8.0 
2001.10.8 006-E DB基板試験、修正  4.5 
2001.10.12 005-E <ケーブル作成/TD> 3.5 1.0 
2001.10.17 005-E ケーブル作成 1.5 2.5 
2001.10.18 005-E ケーブル作成  2.0 
2001.10.19 006-E DB基板試験、修正 3.5  
2001.10.22 006-E DB基板試験、修正  3.5 
2001.10.23 006-E DB基板試験、修正  5.0 
2001.10.24 005-E FPGA内部回路検討 1.5 2.0 
2001.10.26 005-E FPGA内部回路作成、修正 3.5 1.5 
2001.10.27 005-E 超音波センサ作成  10.0 
2001.10.31 005-E FPGA内部回路作成、修正 1.5 3.5 
2001.11.2 005-E FPGA内部回路作成、修正 3.5  
2001.11.3 005-E 超音波センサ作成  8.0 
2001.11.5 005-E 超音波センサ作成  5.5 
2001.11.5 005-E 超音波センサ作成  2.5 
2001.11.7 005-E 超音波センサ作成 1.5  
2001.11.9 005-E 超音波センサ作成 3.5  
2001.11.10 005-E 超音波センサ作成  9.0 
2001.11.13 006-E 超音波センサ試験  6.0 
2001.11.14 005-E 超音波センサ作成、修正、試験 1.5 3.0 
2001.11.15 005-E 超音波センサ作成、修正、試験  2.0 
2001.11.16 005-E 超音波センサ作成、修正、試験 3.5 3.0 
2001.11.21 005-E 超音波センサ作成、修正、試験 1.5 3.0 
2001.11.28 005-E 超音波センサ作成、修正、試験 1.5 1.5 
2001.11.30 005-E 超音波センサ作成、修正、試験 3.5  
2001.12.8 006-E 超音波センサ作成、修正、試験  11.0 
2001.12.9 006-E 超音波センサ修正、試験  8.0 
2001.12.10 006-E 超音波センサ修正、試験  6.5 
2001.12.11 006-E 超音波センサ修正、試験  5.5 
2001.12.12 006-E USS、IRS、TS試験 1.5 4.5 
2001.12.13 006-E MPC、PD試験 1.5 5.0 
2001.12.14 006-E 超音波センサ試験 3.5 7.0 
2001.12.15 006-E ドーターボード基盤修正  11.0 
2001.12.16 006-E ドーターボード基盤修正  9.5 
2001.12.17 006-E 超音波センサ修正、試験  6.0 
2001.12.18 006-E 超音波センサ修正、試験  6.5 
2001.12.19 011 プレ競技会 1.5  
2001.12.19 006-E 超音波センサ修正、試験  4.0 
2001.12.20 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5  
2001.12.24 006-E 超音波センサ修正、試験  5.0 
2002.1.9 009 ドキュメント作成 1.5   
2002.1.10 009 ドキュメント作成 1.5  
2002.1.11 009 ドキュメント作成 3.5  
2002.1.14 009 ドキュメント作成 1.5 1.0 
2002.1.15 006-E 超音波センサ修正、試験 6.0 
2002.1.16 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5 3.5 
2002.1.17 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5 2.0 
2002.1.18 006-E 超音波センサ修正、試験 3.5 1.0 
2002.1.22 006-E 超音波センサ修正、試験  3.5 
2002.1.23 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5 3.0 
2002.1.24 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5 1.0 
2002.1.25 006-E 超音波センサ修正、試験 3.5  
2002.1.28 006-E 超音波センサ修正、試験  2.0 
2002.1.30 009 ドキュメント作成 1.5  
2002.1.31 009 ドキュメント改正 1.5  
2002.2.1 009 ドキュメント改正 3.5 3.0 
2002.2.5 009 ドキュメント改正  3.0 
2002.2.6 009 ドキュメント改正 1.5 2.0 
2002.2.7 006-E 超音波センサ修正、試験 1.5 3.0 
2002.2.8 006-E 超音波センサ修正、試験  1.5 
2002.2.8 011 MIRS競技会 3.5  
2002.2.13 009 作業報告書作成 1.5  合計:64.5 合計:60.5


BACK