MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK2-0004

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
i221 鈴木裕之
MIRS0004
メカニクス
2001.7.10


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
  例)006-E
                            
日付
コード
 作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 作業方針の決定とMeeting 1.5 0
2001.4.20 002 システム開発計画立案 1.5 0
2001.4.24 002 開発計画書U作成 1.5 0 
2001.4.27 002 開発計画書U作成 1.5 0 
2001.5.1 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.2 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.8 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.11 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.18 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.22 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.25 004 詳細設計 1.5 0 
2001.5.29 004 詳細設計 1.5 0 
2001.6.1 004 詳細設計 1.5 0 
2001.6.5 004 詳細設計 1.5 0 
2001.6.15 004 詳細設計 1.5 4.5 
2001.6.19 004 詳細設計 1.5 0 
2001.6.22 004 詳細設計直し 1.5 0 
2001.6.26 004 製造仕様書 1.5 0 
2001.6.29 004 製造仕様書 1.5 0 
2001.7.3 004 製造仕様書 1.5 0 
2001.7.10 004 製造仕様書 1.5 0 
2001.7.13 004 製造仕様書 0 3..0 
2001.8.20 005 製造 6.0 0 
2001.8.21 005 製造 5.0 0 
2001.8.23 005 製造 9.0 0 
2001.8.24 005 製造 9.0 1.0 
2001.9.4 005 製造 2.0 1.0 
2001.9.7 005 製造 2.0 0.0 
2001.9.14 005 製造 2.0 0.0 
2001.9.18 005 製造 2.0 0.0 合計:67.5 合計:9.5
2001.10.3
005-M
製造仕様書改定
1.5


2001.10.5
005-M
製造仕様書改定
3.0


2001.10.12
005-M
製造仕様書改定
3.0


2001.10.17
005-M
製造仕様書改定
1.5


2001.10.19
005-M
製造仕様書改定
3.0


2001.10.24
005-M
MIRS本体の製造
1.5


2001.10.26
005-M
MIRS本体の製造
3.0


2001.10.31
005-M
MIRS本体の製造
1.5


2001.11.7
005-M
製造仕様書改定<
1.5


2001.11.9
005-M
MIRS本体の製造
3.0


2001.11.14
005-M
MIRS本体の製造
1.5


2001.11.16
005-M
MIRS本体の製造
3.0


2001.11.21
005-M
MIRS本体の製造
1.5


2001.11.28
005-M
MIRS本体の製造
1.5


2001.11.30
005-M
MIRS本体の製造
3.0


2001.12.12
005-M
MIRS本体の製造
1.5
1.0

2001.12.13
005-M
製造仕様書改定
1.5


2001.12.14
005-M
製造仕様書改定<
3.0


2001.12.19
011
プレ競技会、片付け
1.5
1.0

2001.12.20
011
作業記録作成
1.5


2002.1.9
005-M
製造仕様書改定
1.5


2002.1.10
005-M
製造仕様書改定
1.5


2002.1.11
005-M
製造仕様書改定
3.0


2002.1.16
005-M
製造仕様書改定
1.5


2002.1.17
005-M
製造仕様書改定
1.5


2002.1.18
011
プレゼン準備
3.0


2002.1.23
011
第2回プレ競技会
1.5


2002.1.24
011
プレゼン準備
1.5


2002.1.25
011
プレゼン準備
3.0


2002.1.30
011
プレゼン作成
1.5


2002.1.31
011
プレゼン作成
1.5


2002.2.1
011
プレゼン作成
3.0
1.0

2002.2.2
011
プレゼン作成

2.5

2002.2.3
011
プレゼン作成

2.0

2002.2.6
011
プレゼン作成
1.5


2002.2.7
011
プレゼン作成
1.5
2.0

2002.2.8
011
競技会
5.5


2002.2.13
011
作業記録作成
1.5
後期合計
合計:79.5 合計:9.5

BACK